Slovenska fotovoltaična konferenca4. SLOVENSKA FOTOVOLTAIČNA KONFERENCA
in
EUROREGIONAL WORKSHOP ON PHOTOVOLTAICS

SLO-PV 2012
19. in 20. junij 2012
UL-FE, Tržaška cesta 25, Ljubljana - Predavalnica 1Zlati sponzor:

Bisol logo

Srebrna sponzorja:

PLAN-NET-SOLAR logo

ETI logo

Bronasti sponzorji:

ApE logo

Metronik Solar logo

Canadian Solar logo

ALPIN NT OVE logo

Organizatorja:
 
Slovenska tehnološka platforma za fotovoltaiko UL Fakulteta za elektrotehniko
Slovenska tehnološka platforma
za fotovoltaiko
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška cesta 25, Ljubljana
 

Spoštovani!

 

Vas zanima trajnostno naravnana in okoljsko neobremenjujoča proizvodnja električne energije iz sonca? Želite spoznati najnovejše trende fotovoltaike na področju raziskav in razvoja sončnih celic, fotonapetostnih modulov, razsmernikov ali sistemov? Želite podrobne informacije o zakonodajnih in uredbenih vidikih fotonapetostnih sistemov? Vas zanima razvoj slovenskega fotovoltaičnega trga? Bi radi postavili sončno elektrarno?

 

Vabimo Vas, da se v torek, 19. 6. 2012, udeležite četrte Slovenske fotovoltaične konference ter v sredo, 20. 6. 2012, delavnice Euroregional Workshop on Photovoltaics, ki bosta potekali na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, Tržaška cesta 25, Ljubljana.

 

Potrebe po energiji, predvsem električni, postajajo iz dneva v dan večje. Vedno višje cene klasičnih energentov, manjšanje zalog fosilnih goriv in zaskrbljujoče klimatske spremembe so vzpodbudile Evropsko unijo in njene članice k strategiji povečevanja izrabe obnovljivih virov energije (OVE), kar se odraža tudi v nedavno pričetih Evropskih Industrijskih Iniciativah (EII) v okviru Strateškega energetskega tehnološkega načrta (SET). Na področju fotovoltaike v evropskem merilu uspešno deluje Evropska tehnološka platforma za fotovoltaiko (European Photovoltaic Technology Platform), ki je že pripravila temelje in smernice za pospešeni razvoj fotovoltaike v okviru Sončne Evropske Industrijske Iniciative (SEII).

 

Slovenija beleži strmo rast števila sončnih elektrarn. Zaradi vedno večjega zanimanja za sončno energijo smo na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani v sodelovanju s slovensko Tehnološko platformo za fotovoltaiko organizirali že tri slovenske fotovoltaične konference (SLO-PV), od katerih je vsaka gostila preko 170 udeležencev.

 

Četrta slovenska fotovoltaična konferenca bo sestavljena iz sledečih tematskih sklopov:

 

1.     globalni trendi fotovoltaike v raziskavah, industriji in na trgu,

2.     raziskovalni in razvojni projekti v Sloveniji,

3.     inženiring in ekonomika sončnih elektrarn,

4.     priključevanje, vzdrževanje in varnost sončnih elektrarn,

5.     fotonapetostni sistemi in sončne elektrarne v Sloveniji – primeri iz prakse, ...

 

 

Organizirali bomo tudi enodnevno sejemsko predstavitev podjetij, ki ponujajo produkte s področja fotovoltaike.

 

Dan po konferenci bo potekala delavnica Euroregional Workshop on Photovoltaics, ki bo sestavljena iz sledečih tematskih sklopov:

 

1.     high-efficiency photovoltaic devices,

2.     low-cost PV technologies,

3.     performance and monitoring of PV systems,

4.     costs, markets and grid parity,...

 

 

Prisrčno vabljeni,

 

prof. dr. Marko Topič

Predsednik programskega odbora
Medijski pokrovitelj:

Svet elektronike logo

Sofinancirano s strani:

ARRS logo
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije